Ladja Bela krajina

BELA KRAJINA je bila prva izmed ladj nove generacije za prevoz razsutih tovorov, zgrajena v takratni domači ladjedelnici. Zaposlena je bila v prosti plovbi. Ob prevzemu je bila največja ladja jugoslovanske trgovske mornarice. Za staro železo je bila razrezana v Pireju.

Dolžina: 173,5 m

Širina: 22,1 m

Nosilnost: 19.578 ton

Motor: 5.516 kW

Zgrajena: 1961

Kupljena: 1961

Prodana: 1973

Razrezana: 1981

Modernizacija
Od parnih k sodobnim motornim ladjam

Razvoj ladjarstva je narekoval hitro prilagajanje. Konec 50-ih in v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja je Splošna plovba prevzela prve novogradnje. Ladje Splošne plovbe so gradili v ladjedelnici Uljanik v Pulju, na Japonskem, v Belgiji ter Španiji. Leta 1971 je Splošna plovba prodala še zadnjo ladjo s klasičnim parnim strojem.

ZELENGORA, tipa "Empire liberty", je bila zadnja ladja s klasičnim 3–ekspanzijskim parnim strojem v floti Splošne plovbe. Zaposlena je bila v prosti plovbi in na prevozih hlodovine iz zahodne Afrike. Za staro železo je bila razrezana v Splitu.

Dolžina: 136,1 m

Širina: 17,1 m

Nosilnost: 10.190 ton

Parni stroj: 1.838 kW

Zgrajena: 1943

Kupljena: 1956

Prodana: 1971

Razrezana: 1972

GORANKA je bila prva iz serije treh enakih ladij, zgrajenih za Splošno plovbo v takrat domači ladjedelnici. Bila je prva ladja v floti podjetja s klimatiziranimi bivalnimi prostori. Zaposlena je bila na liniji okoli sveta. Leta 1978 je na njej izbruhnil močan požar, ki je uničil nadgradnjo. Ta je bila kasneje v celoti obnovljena. Goranka je bila prodana za staro železo in razrezana v Alangu v Indiji.

Dolžina: 148,8 m

Širina: 18,8 m

Nosilnost: 13.427 ton

Motor: 4.596 kW

Zgrajena: 1958

Prevzeta: 1959

Prodana: 1984

Razrezana: 1984

Motorna ladja BOVEC (I) je bila ena od treh enakih linijskih tovorno-potniških ladij, ki jih je podjetje sočasno kupilo v Belgiji. Zaposlena je bila na linijah za ZDA, Južno Ameriko in zahodno Afriko. Prodana je bila za staro železo na Kitajsko, kjer je bila še istega leta razrezana v pristanišču Whampoa.

Dolžina: 136,6 m

Širina: 17,4 m

Nosilnost: 8.189 ton

Motor: 4.045 kW

Zgrajena: 1945

Kupljena: 1959

Prodana: 1970

Razrezana: 1970