Sidra našega časaO NAS
Splošna plovba je bila ustanovljena 22. oktobra 1954 Poslovati je začela z eno ladjo nosilnosti 525 ton.

Danes upravlja s 6 ladjami skupne nosilnosti 297.636 ton in opravlja mednarodne pomorske prevoze. Svoj današnji položaj na mednarodnem trgu je dosegla s kakovostnimi transportnimi storitvami, ki ustrezajo potrebam in zahtevam trga, za kar si bo prizadevala tudi v bodoče.

Poleg matičnega podjetja Splošna plovba d.o.o., Portorož - Slovenija so v skupino Splošna plovba vključene sledeče družbe :
  • Genshipping Corporation, Monrovia, Liberia
SPLOŠNA PLOVBA d.o.o., Portorož, Slovenija
Firma:
SPLOŠNA PLOVBA, podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, d.o.o.

SPLOŠNA PLOVBA, International Shipping and Chartering Ltd
Skrajšana firma:
SPLOŠNA PLOVBA d.o.o., Portorož
Sedež:
Obala 55, 6320 Portorož, Slovenija
Dejavnost:
Podjetje opravlja vse posle povezane z gradnjo, nakupi in zaposlitvijo ladij na pomorskem trgu in nudi komercialne, tehnične in druge storitive svojim hčerinskim družbam in drugim ladjarjem.

Telefon:
Centrala: 05 6766000
Faks:
Uprava:
Komerciala:
Tehnični:
Finance:
Računovodstvo:
Kadrovska:
05 6766100
05 6766110
05 6766120
05 6766130
05 6766140
05 6766150
Elektronska pošta:
Matična številka:
5077168
Id. št. za DDV:
SI20321465
Vpis v sodni register:
Registrirano pri Okrožnem sodišču Koper, pod št.: 1/00032/00
Osnovni kapital:
EUR 1.375.041,98
IMO matična številka:
0103971
Standardi kakovosti:
Pridobila je spričevalo kakovosti ISO 9001:2015 in Document of Compliance, ki potrjuje izpolnjevanje zahtev po ISM kodeksu, to je mednarodni kodeks o varnem upravljanju ladij in preprečevanju onesnaževanja okolja.

   
        KJE SMO | O NAS | KDO JE KDO | POVEZANE DRUŽBE | FLOTA | ZAPOSLITEV | KODEKS UPRAVLJANJA | POVEZAVE
Zasebnost in piškotki    Amadej